12. december 2017
 
 
Næste ordinære generalforsamling er i 2016


Generalforsamling

i Hvidovre Skakklub den 26. maj 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af referatet fra sidste års generalforsamling.

3. Formandens beretning.

4. Det reviderede regnskab for 2014.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg.

7. Ungdomsarbejdet.

8. Eventuelt.