12. december 2017
 
 

Medlemsskab og kontingent

Du er indmeldt når du har søgt klubben herom og har betalt kontingent
Du er velkommen til en GRATIS prøveperiode i klubben


 Kontingentet opkræves halvårligt for 2 kvartaler.
 henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7 og kan indbetales på følgende måder:
 

Via Netbank

A: Vælg "Bankoverførsel fra egen konto" til klubbens bankkonto i Jyske Bank nr. 5025-1361510, eller

B: Vælg "Betal indbetalingskort" til klubbens girokonto 6478948.
(Klik <01> i korttype, spring næste felt over og skriv girokontonummeret i det sidste felt).
Husk at oplyse navn i meddelelse til modtageren.

(tekst på modtagers kontoudskrift/meddelelse til beløbsmodtager).
 

På posthus

Indbetal med eet giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk, at posthuset opkræver gebyr ved denne betalingsmåde).
Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.
 

Kontant

Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.
 
Pr. 1. juli 2016

Kvartalskontingentet er :
Seniorer
250 kr
Pensionister
215 kr
Studerende
187 kr
Juniorer     Gratis til og med 30. juni 2016
0 kr
Dobbelt medlemskab
160 kr
Pensionister dobbelt medlemskab
95 kr
Passiv
60 kr

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU's regler, dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang, henholdsvis pr. 31.3, pr. 30.6, pr. 30.9 eller pr. 31.12.
 
Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked allersenest d. 14.3, d. 14.6, d. 14.9 eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne, vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.


CVR: 32369170