12. december 2017
 
 

Medlemsskab og kontingent


Er du skakinteresseret kig forbi klubben , få en snak om spillet og prøv at spille mod klubbens spillere.

Du kan være gratis prøvemedlem 4-5 klubdage

Det meste af kontingentet går til DSU/KSU (310.-)

Du er indmeldt når du har søgt klubben herom og har betalt kontingent


Kontingentet opkræves halvårligt for 2 kvartaler.
henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7 og kan indbetales på følgende måder:
 

Via Netbank

A: Vælg "Bankoverførsel fra egen konto" til klubbens bankkonto i Jyske Bank nr. 5025-1361510, eller

B: Vælg "Betal indbetalingskort" til klubbens girokonto 6478948.
(Klik <01> i korttype, spring næste felt over og skriv girokontonummeret i det sidste felt).
Husk at oplyse navn i meddelelse til modtageren.

(tekst på modtagers kontoudskrift/meddelelse til beløbsmodtager).

På posthus

Indbetal med eet giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk, at posthuset opkræver gebyr ved denne betalingsmåde).
Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.

Kontant

Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.
Kvartalskontingentet er:
Seniorer
215 kr
Pensionister
187 kr
Studerende
187 kr
Juniorer
95 kr
Dobbelt medlemskab
160 kr
Pensionister dobbelt medlemskab
95 kr
Passiv
60 kr

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU's regler, dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang, henholdsvis pr. 31.3, pr. 30.6, pr. 30.9 eller pr. 31.12.
Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked allersenest d. 14.3, d. 14.6, d. 14.9 eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne, vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.