12. december 2017
 
 

Referat Bestyrelsesmøde 16. August – kl. 17.00

Til stede: Erkan, Flemming, Rasmus, Steen, Palle, Henri

Ikke tilstede: ingen

Dagsorden
1 Evaluering på sommergrandprix

Det har fungeret glimrende.

Fungerer fint fordi Bjarne Håkansson har overtaget sommergrandprix.

Sjovt og hyggeligt - skal helt sikkert fortsættes.


2 Urmatch – Status.
Palle H. har fået en henvendelse fra Ernst Mader fra Damhus ,der spørger om hvor mange ,der tilmelder sig.

Erkan kontakter medlemmerne i tiden op til.

Hvordan fungerer nemtilmelding? Skal vi abonnere på servicen?
Nemtilmeld har fungeret fint i gratisperioden, men vi ønsker ikke at abonnere , da vi har et eksisterende system, som fungerer udmærket!

Men i fremtiden er det en genovervejelse værd.


3 Kasserer – økonomi – kontingent.
Palle i dialog med Jyske Bank.

Kassererskift er stadig ikke på sin plads, men vi håber det går i orden. Vi venter med at rykke medlemmer for kontingent til sæsonen for alvor kommer i gang igen.


4 Efterårsturneringen.
dd er der få deltagere.

Evt. Ændre EfterårsTurneringen til ”spil når du vil”.

Skæbnen for efterårsturneringen vil blive afgjort efter urmatchen.


5 Jyske Bank. Peter Stuhr har henvendt sig – skal vi rykke vores EMT?

Vi fastholder datoen. Erkan skriver en mail til Peter Stuhr og forklarer situationen.

6 evt.
Jørn Brandt (JB) har ordnet det med promovering af klubben, skærmene og posters. Flot arbejde af JB.
Rasmus skal i gang med dommerkursus.

Thorbjørn Bromann spørger os om vi igen i år er interesserede i at hjælpe dansk skoleskak.

Erkan og Palle kommer i hvert fald.

Flemming: problem med åbning/lukning af lokaler.

Flemming laver et udkast til åbne/lukke vagt. Henri og Peter udstyres med nøgler til klubben.


Generalforsamling Hvidovre Skakklub

30. maj 2017

1. Dirigent: Bjarne Håkansson enstemmigt valgt

a. Konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt

b. Bemærkede, at dagsorden til forsamlingen manglede

2. Referent: Palle Halkier Jørgensen

3. Formandens beretning ved Rasmus Hvidberg:

Formandens beretning (Rasmus) HvS for sæsonen 2016/2017, d. 30 Maj 2017

- Kære medlemmer af Hvidovre Skakklub

Hvidovres Skakklub for sæson 2016/2017 er ved at være ovre, vi har kun et få par klubaftener tilbage før vi alle går på sommerferie. Meget er sket i klubben det sidste år, både fremgang, men også tilbagegang.

- I forhold til medlemstal er vi forblevet cirka det samme, som for et år siden. Vi har haft et par udmeldinger af klubben, men grundet vores nye unge medlemmer, kan vi fortsat være en af landets større klubber med ca. 40 medlemmer (38).

- På trods af at klubben har mange medlemmer, har vi et problem med fremmødet til klubbens arrangementer, primært klubaftener. Dette var også et problem i forrige sæson. Bestyrelsen skal selvfølgelig gøre sit til at informere og indkalde til arrangementer, men klubbens medlemmer må også selv regne med at have et ansvar for klubbens velfærd. Jeg vil gerne rose de medlemmer der kommer tirsdag efter tirsdag, det er rart at se.

- I denne sæson har klubben afholdt 4 klubturneringer.

Hvidovre Klubmesterskab, med 20 deltagere. Vinderen, og ny klubmester blev Flemming Louv Sørensen. Gruppe 2 blev vundet af Jørn Brandt, og gruppe 3 blev vundet af Martin Vædele Egdal. Især Martin og Matt har vist sig som fremtidige elitespillere i Hvidovre Skakklub, og vi glæder os til at se hvor de er om nogle år.

Hvidovre Hurtigmesterskab, med 16 deltagere, hvor vi havde et par deltagere udefra også. Vinderren, og klub hurtigmester blev Erkan Bayhan. Hvidovre skakklubs bedste repærsenterede medlemmer i nederste præmiegruppe blev Erol Taskiran og Peter Iversen.

Hviovre Lynskakmesterskab, også med 16 deltagere. Bedste placerede HvS medlmmer var Erol Taskiran og Arne Walther Larsen. Erik Friberg og Bjarne Håkansson blev bedst placerde HvS medlemmer i nederste gruppe.

Hvidovre skakklubs Efterårsturnering, med 10 deltagere. Vinder blev Mohammed Zewain med 4 point af 5 mulige.

10 deltagere til en klubturnering, som ellers har tre gange så mange aktive medlemmer er ikke noget man kan prale af. Der manglede også repræsentanter fra klubbens stærkeste spillere. En forhåbning om flere deltagere i fremtiden eksisterer hos mig.

Vi har i år ikke afholdt Jyske Bank EMT, da vi var en hel ny sammensætning i bestyrelsen, og derfor manglede der lidt rutine og overskud til at planlægge en stor turnering som den. Vi håber dog stærkt med at afholde Jyske Bank EMT i den kommende sæson.

- Den årlige urmatch mod Damhus skakklub blev igen i år vundet af Hvidovre med en score på 10-6, hvilket nu betyder vi har en føring på 2 i den overordnede score.

- I år var det vores tur til at arrangere og afholde Vestvold turneringen, som er en hold-hurtig-hyggeturnering. Arrangementet gik godt, og stemningen var høj.

Desuden blev vinderholdet af turneringen HvS 1. Hold, bestående af:

Flemming Sørensen

Erkan Bayhan

Kristian Rasmussen

Arne Walther Larsen

Brøndby’s 1. Hold endte på en 2. Plads. Vores 3. Hold nuppede 3 pladsen i turneringen, flot klaret af:

Torben Madsen

Bjarne Kildeskov

Michael Jen Knudsen

Jørn Brandt

En flot indsats af alle 4 hold som Hvidovre var repræsenteret med, og en stor tak til Palle for at få arrangeret turneringen, lægge runder og alt det der skulle gøres.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub stillet med 3 8-mandshold i KSU’s holdturnering. I år er det gået lettere med at få reserver ind på holdene, da alle 3 hold ikke skulle spille samtidig hver spillerunde.

I Mesterrækken formåede Hvidovre’s 1. Hold at sikre sig en 4. Plads ud af 8 hold, hvilket sikrer en plads i rækken til næste sæson. En udemærket præstation.

2. Holdet startede sæsonen flot med 2 sejre på 6½-1½, men resultaterne derefter var ikke tilstrækkelige til at vinde rækken. Holdet sluttede på en 5. Plads af 7, dog nok til at beholde holdet i rækken.

3. Holdet startede også stærkt, med 2 sejre på 5-3, men måtte ligesom 2. Holdet se nederlag i runderne derefter. Det resulterede i at 3. Holdet sluttede holdturneringen på en 3. Plads af 4 i 3. Række.

Det vil sige at vi næste år vil have hold i samme rækker som vi har haft denne og sidste sæson. Præstationen var mere stabil end sidste år, hvor 2. Holdet måtte rykke ned, og 3 holdet vandt deres række og rykkede op.

- D. 25 april afholdte klubben en simultan med IM Thorbjørn Bromann. Først spillede de unge fra 16-18. Nogle af drengene spillede flotte partier, og de fik et batteri som præmie. Klubben spillede også med Thorbjørn om aftenen, efter en interessant kort forelæsning. Kristian Rasmussen sikrede at klubben kom på resultattavlen med en remis. Resten af medlemmerne kæmpede, men måtte se sig tabt efter hård kamp.

- Igen i år har Hvidovre Skakklub afhold Aktiv Sommer i samarbejde med Hvidovre Kommune, som et tilbud til unge folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det forløb med en spilledag om ugen hen over 4 uger. En stor tak til instruktørerne / frivillige medlemmer fra HvS.

- Efter korrespondance med Hvidovre kommune, er det lykkedes os at få opstartet et undervisningstilbud for unge skakinteresserede i Hvidovre. En stor tak skal lyde til Jørn Brandt for det enorme arbejde han har gjort for at få stablet dette på benene. Siden Januar har Viktor og Rasmus (mig) hver tirsdag undervist ca. 25 skakglade børn i 2 timer, fra 16-18. Fremmødet har været over alt forventet, og børnene kommer igen og igen. Vi håber på at kunne køre videre med projektet efter sommerferien.

Tak for en god sæson

Webmaster: Henri Tolba

Dirigent: Bjarne Håkansson

Lynskakmester 2016:

1. Erol Taskiran 5/9

2. Arne Walther Larsen 5/9

3. Bjarne Håkansson 4/9

Hurtig Skakmester 2017:

1. Erkan Bayhan 7/9

2. Arne Walther Larsen 6,5/9

3. Bjarne Kildeskov / Flemming L Sørensen 5/9

Klubmesterskab 2017:

Gruppe A

1. Flemming L Sørensen 4/5

2. Erkan Bayhan / Erol Taskiran 3,5/5

Gruppe B

1. Jørn Brandt 3,5/5

2. Arne Rasmussen / Bjarne Kildeskov / Zygmunt Hartman / Svend Sejersen 2,5/5

Gruppe C

1. Martin Vædele 5/5

2. Vagn Jensen / Ejlif Trier Hansen / Matt han 3/5

Holdskak 2016/17:

Hold 1

Topscorer: Erkan Bayhan 4,5/6

Holdleder: Erkan Bayhan

Hold 2

Topscorer: Mohammed Zewain 4/6

Holdleder: Palle Halkier Jørgensen

Hold 3

Topscorer: Jørn Brandt / Bjarne Håkansson / Zygmunt Hartman 3,5/6

Holdleder: Jørn Brandt

Vestvold Turneringen:

HvS Hold 1 vandt med 19,5 af 24 mulige

Flemming L Sørensen

Erkan Bayhan

Kristian Rasmussen

Arne Walther Larsen

Brøndby Hold 1 blev nummer 2 med 14,5

HvS Hold 3 blev nummer 3 med 13,0

Torben Madsen

Bjarne Kildeskov

Michael Jen Knudsen

Jørn Brandt

4. Regnskab 2016 blev fremlagt af Palle Halkier Jørgensen

a. Jørn Brandt spurgte ind til sponsorat fra Jyske Bank 2016/17. Jyske Bank er ikke blevet faktureret endnu. Der skal sendes en faktura til Sten Givard.

b. Det skal undersøges om printer patron til Bjarne Håkansson er blevet fratrukket i omsætning af ølsalg.

5. Valg til bestyrelsen

a. Rasmus Hvidberg fratræder som formand. Bestyrelsen indstiller Erkan Bayhan som formand. Erkan blev enstemmigt valgt.

b. Erkan Bayhan fratræder som kasserer. Bestyrelsen indstiller Palle Halkier Jørgensen som kasserer. Palle blev enstemmigt valgt.

c. Bestyrelsen indstillede Flemming Lau Sørensen til bestyrelsen. Flemming blev enstemmigt valgt.

6. Evt.

a. Jørn Brandt bad om hjælp til at registrere unge spillere om tirsdagen

i. Arne W Larsen

ii. Bjarne Håkansson

b. Arne W Larsen ønskede en aktivitetskalender til alle medlemmer

c. Henri Tolba foreslog at der blev arrangeret en turnering a la Solrød, hvor det er muligt at melde fra til runder.

d. Bjarne Håkansson ønskede et print af Sommer Grand Prix til klubben

e. Flemming spurgte ind til manglende medlemmer i klubben på klubaftener. Foreslog turneringer på tværs af rating/styrke dog uden at turneringerne rates, så stærke spillere ikke risikerer rating point.

f. Bjarne Håkansson nævnte at vedtægterne skal opdateres. Bjarne H tilbød at lave et udkast til nye vedtægter

g. Der blev udleveret præmier for medlemmernes indsats i løbet af sæsonen.
Referat fra generalforsamlingen

i Hvidovre Skakklub d. 26. maj 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af referatet fra sidste års generalforsamling.

3. Formandens beretning.

4. Det reviderede regnskab for 2014.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg.

7. Ungdomsarbejdet.

8. Eventuelt.

1. Bjarne Håkansson blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Referatet fra sidste års generalforsamling blev godkendt.

3. Formandens beretning: Året begyndte med et

Klublynmesterskab. Vinder blev Viktor med Erkan som nummer 2. Den lavere ratinggruppe havde 5 vindere: Steen, Michell, Vagn, Frank og Bjarne H.

Hurtigmesterskab. Derefter fulgte i juni et åbent hurtigmesterskab. Nr.1 blev Børge H. Nielsen med 8 p. af 9, nr. 2. Jan Mose 7/9 fulgt af Henning Jensen med 6.5/9.
Medlemmerne. Vi har haft medlemsfremgang og er nu 40 medlemmer registreret i DSUs arkiv. mDe nye medlemmer er Dimitri, Kristian, Rasmus, Allan, Arne R. (A-medlem), Zygmunt, Frederik og Kenn. Farvel sagde vi til Bent O. Pedersen, Mikkel Gaba og Viktor Nielsen (B-medlem).

Ungdomsarbejde / Aktiv Sommer. I løbet af sommeren blev der afholdt Aktiv Sommer på hovedbiblioteket, og klubben fik af kommunen kr. 1.500 til materialeudgifter. 47 børn mødte op over 5 dage. Interessen for skak i Hvidovre burde vi følge op på i form af et træningstilbud i klubben.

Sommer Grand Prix. Hen over sommeren blev der spillet sommer Grand Prix: Vindere blev Børge, Erkan, Michael, Frank, Bjarne H. og Frederik.

Simultan i Greve-Centret lørdag den 23. August. Vi havde planlagt en fælles simultan med Ishøj og Greve Skakklub. Der var nogle misforståelser angående aftaler herom mellem Ishøj, Greve og Hvidovre Skakklub, så det endte med, at vi alene stod for arrangementet. Henning stillede op, og der var udsat fine præmier til de spillere, der vandt mod ham, sponsoreret af Greve-Centret. Ingen vandt dog, så remis var nok til at vinde en præmie. Det fik 4 spillere (ca. 15 kampe).

Urmatch. Den traditionelle urmatch mod Damhus blev desværre et klart nederlag til os på 14-8. Den dårlige generalprøve på sæsonen varslede dog senere succes for klubbens 1.- hold.

Lokaler og flytning. Hen over sommeren skulle vi flytte ind i nye lokaler her på Strandmarkens Fritidscenter. Helt problemfrit var det ikke, da det var svært at få tilsagn om praktisk hjælp til flytning og maling af lokaler. Vi mangler feks. stadig at få malet vore spillelokaler. Hen ad vejen er køkkenet kommet i orden. Vi deler lokalerne med bridgeklubben, og hvad der oprindeligt virkede ligetil har voldt lidt problemer i forhold til aftaler om brug. Vi skal i den forbindelse ALLE tage ansvar for, at det store lokale samt køkkenet er efterladt (rent) – som det forefindes, når vi ankommer. Vi skal selv holde lokalerne rene (gulvvask mm) og skal finde en praktisk løsning på åbning/lukning af lokaler (med kode og nøgle). Endvidere skal vi alle hjælpes ad med at sætte borde og stole på plads i det lille lokale. Spillere udefra er glade for vores faciliteter, men som det ses, har vi fået flere opgaver at løse af praktisk art.

Efterårsturneringen. Den blev desværre aflyst pga. flytningen.

Jyske Bank hurtigturnering. I stedet afholdt vi en hurtigturnering lørdag den 25. november med 40 deltagere. Erkan debuterede med det nye turneringssystem fra DSU. Vi fik megen ros fra spillerne udefra. Vindere blev Jesper Vej og Henrik Dahl Pedersen. Gruppe B havde fem vindere, heriblandt Erkan og Jørgen Gammelgård. I gruppe C vandt Frank Hansen. I gruppe D vandt Steffen Kristensen fra Taastrup.

Holdturneringen. Vi tog grundigt hævn for nederlaget til lokalrivalerne fra Damhus i Urmatchen i holdturneringens 1. række, hvor vi var forstærket med nye spillere på 1. holdet; Dimitri, Kristian og Allan. Efter en jævn start, med blandt andet et 3,5-4,5 nederlag mod Damhus I, blev resultaterne bedre og bedre, og forholdsvis sikkert satte holdet sig på førstepladsen. Topscorer blev Palle Halkier Jørgensen. Oprykning til mesterrækken! Dette på trods af tabet af Viktor før sæsonstart til Øbro. Godt gået. Anderledes svært havde 2. holdet det i 2. række, men det klarede dog frisag. Her fik Frank Hansen en slags skakgennembrud og blev topscorer med 5 af 5. 3. holdet spillede også i 2. række og måtte strække våben overfor modstanderne. Der blev kæmpet godt, men holdet rykkede ned. Erik Friberg blev holdets topscorer.

Jyske Bank EMT 14.-16. november. Meget flotte præmier sponsoreret af Jyske Bank. I gruppe A endte Kris Klausen og Daniel Andersen på toppen. Gruppe B havde Birger Olsen som vinder. I gruppe C tog Lars Østergård Kristensen 1.-pladsen.

Julelyn. Der blev spillet i makkerpar, og suveræne vindere blev Henning og Robert. Derefter fulgte Viktor/Rasmus og Svend/Frank. Tak til Svend Sejersen for de hjemmelavede æbleskiver; Svend fulgte en god, gammel opskrift og brugte en del tid på at fremtrylle ægte hjemmelavede æbleskiver.

Nytårskur på Valentins dag. Atter engang stod Henning for et godt arrangement med smørrebrød, øl og underholdning. Vagn bidrog med en god tale.

Klubmesterskabet. Det netop afsluttede klubmesterskab blev desværre lidt ødelagt af udsatte partier (Palle blev hårdt ramt). Fortjent vinder blev Kristian Rasmussen, der efter 10 års skakpause er vendt tilbage og ikke har tabt endnu trods mange partier i holdturneringen og klubturneringen. Kristian vandt med 6,5 af 7 foran Børge Nielsen, der forblev ubesejret, men havde afgivet en halv både til Kristian i deres indbyrdes parti samt til Frank Hansen. I gruppe B blev Jørn Brandt suveræn nummer 1 med 5,5 af 7, derefter fulgte Rasmus Hvidberg og Kenn Joensen, hver med 4,5 af 7.

Klubbladet. Bjarne Håkansson har efter mange år som redaktør af klubbladet sagt nej til at forsætte. Tak for indsatsen til Bjarne. Har man læst med, er det ikke overraskende, idet det gennem de senere år har skortet på indlæg til bladet. Det er undertegnede, som i øjeblikket har taget over både som redaktør og journalist, men der må flere på banen.

Hjemmesiden. Jeg har også overtaget websiden, som jeg mener er vigtig for vores kommunikation udadtil – her er der løbende opdateringer på resultater mv. Desuden kan man her også se et sæsonprogram.

Fremtiden. Alt i alt har det været en spændende sæson med mange omvæltninger. Det ser fint ud med medlemstilgangen og nye aktive medlemmer. Vi skal dog have flere til at tage et praktisk ansvar i forhold til de mange opgaver med lokaler, oprydning, turneringer, klubblad, hjemmeside, ungdomsarbejde mm. Jeg håber specielt, at den ny bestyrelse vil kunne få et ungdomsarbejde op at stå, idet vi har flere skakinteresserede børn siddende ude omkring. Vi er hjulpet hertil af Hvidovre Kommune, som har sponsoreret bræt og brikker til udlån til de lokale skoler. Desuden håber vi fortsat at få et samarbejde i gang med de lokale boligforeninger.

Debat. Bl.a. oplyste Jørn, at han havde forhandlet med kommunen om en mindre timebetaling til de medlemmer, der vil stå for undervisningen af skolebørnene; Jørn var meget optimistisk! Han kunne desuden fortælle, at han har sendt brev til samtlige skoler om skak efter skoletid, og blot en time senere havde han den første skoleinspektør i telefonen. Interessen er stor – flere har siden henvendt sig.

4. Regnskabet for 2014 gav et resultat på DKK -12.634,81, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet 2014 blev primært påvirket af klubbens flytning til nye lokaler (DKK -4.733,33), indkøb af nye skakure (DKK -4.067,-) samt simultanarrangement med Carsten Høi (DKK -2.068,-).

Debat. Rasmus spurgte, hvorfor formuen er så stor – for stor efter hans mening. Bjarne H. forklarede, at en væsentlig årsag er de kontante sponsorater, som han og siden Jørn har formået at hente til klubben; men hvert eneste år er der jo ingen sikkerhed for, at sponsoratet vil blive fornyet. Jørn supplerede med oplysningen om, at vores hjemmeside og mailadr. er sponseret af DanaWeb til en værdi af 5.-6000 kr. årligt. Det er ligeledes en usikker indkomst.

5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag til ændring af klubbens vedtægter samt øvrige forslag, hvilket betyder, at kontingentet er uændret for den kommende sæson.

6. Valg til bestyrelsen:

a. Henri Tolba valgte at trække sig som formand – Palle Halkier Jørgensen blev enstemmigt valgt til at varetage formandsposten for 2015-17.

b. Palle Halkier Jørgensen stopper som kasserer – Erkan Bayhan blev enstemmigt valgt til at varetage kasserer posten frem til næste generalforsamling, hvor kassererposten er på valg.

c. Henning Jensen og Henrik Madsen valgte at trække sig fra bestyrelsen – Kristian Rasmussen og Frank Hansen blev enstemmigt stemt ind i bestyrelsen.

d. Arne Rasmussen trak sig som revisor – Allan Juul Stage blev enstemmigt valgt til posten.

e. Jørn Brandt blev valgt som revisor suppleant.

7. Ungdomsarbejde. Jørn Brandt har skrevet et indlæg i Hvidovre Avis omkring klubbens nyindkøbte skakbrætter og -brikker, der stilles til rådighed for alle skolerne i Hvidovre. Desuden har alle skoler modtaget et brev fra klubben om tiltaget. Den store interesse, der er for skak i skolerne, vil vi gerne udnytte til at starte ungdomsarbejde op i klubben. Viktor, Rasmus, Henning, Erkan samt Svend meldte sig som mulige undervisere.

8. Eventuelt.

a. Michael Jen Knudsen ønskede mere pynt i klubben, hvilket der på sigt vil komme, oplyste Palle.

b. Zygmunt Hartmann påpegede, at kvaliteten af klubbladet er faldet efter skifte af redaktør fra Bjarne Håkansson til Henri Tolba. Bestyrelsen er klar over udfordringen, men er overbevist om, at med mere erfaring til den nuværende redaktør, så kommer kvaliteten i klubbladet op på samme niveau som før skiftet.

c. Jørn Brandt nævnte, at det er et fælles ansvar at sørge for oprydning i klubben.

d. Bjarne ytrede ønske om genindførelse af pokaler i klubben – bestyrelsen kigger på en løsning.

e. Bestyrelsen udleverede en aktivitetsplan, som de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen udfyldte på dagen. De returnerede svar vil danne grundlag for årets aktiviteter.

Palle Halkier Jørgensen Bjarne Håkansson

referent dirigent
September (SKAK aflyst)

29/30/31 september kan vi også male nye lokaler.

Vi blev enige om at bruge et transportfirma. Henri undersøger om landstrygeren har tider

(ellers 3x34) Flytning når lokaler er malet : 5/6/7 september

Klargøring af nye lokaler /maling : Jørn har rekvisition til Flugger. Vi ved ikke hvordan de nye lokaler ser ud. Vigtigt med hurtigt besøg.

5) Holdsæson

To eller tre hold som det ser ud nu. Erkan holdleder for førstehold.

6) Jyske Bank EMT

Erkan ordner det praktiske med invitation. Spilles i weekenden 17.-18.-19. oktober

T- shirt til vinder med Jyske Bank logo plus Skak-logo foreslås!

7) Klubbens turneringer sæson 2014/2015

Efterårsturnering aflyst pga flytningen. I stedet andre former for turnering. Evt. en slags intern udfordringsturnering med intern rangliste (ikke-ratet)

8) Hjemmesiden

Henri vil kigge på muligheder. Siden trænger stærkt til opfriskning. Er nogle i klubben interesseret??

9) Kommunikation med medlemmerne

Kunne være rart med en debat en klubaften om hvordan vi skal drive klubben. Hjemmesiden burde udnyttes til bedre og hurtigere kommunikation.

10) PR fremstødet for de unge samt ungdomsarbejde i det hele taget

Det bliver meget vanskeligt at finde en primus motor der har tid. Måske er klubben for lille til ungdomsarbejde? Tidligere talenter er blevet ”fisket” af andre klubber efterfølgende.

11) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder

Rent praktisk er tirsdag klokken 19.30 eneste mulighed. Der skal ikke ligge turneringer på mødedagene.

12) Evt.

Mvh

Henri